PGDM – BFSI (PGDM – Banking, Finance, Service, Insurance)

Steckbrief für das Programm PGDM – BFSI (PGDM – Banking, Finance, Service, Insurance)

Abschluss/Titel: Diplom - Diplom
Unterrichtsmodus: Vollzeit
Schwerpunkt(e): Finance, Accounting & Controlling, Risk & Assurance Management, Array, Array, Array